หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี พงษ์สยาม มีขันทอง
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน

หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายสารบรรณ 1

- ฝ่ายอำนวยการ 1 (งานธุรการกำลังพลและวินัย)

ฝ่ายสารบรรณ 2

- ฝ่ายอำนวยการ 2 (งานนโยบายและแผน)

ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ

- ฝ่ายอำนวยการ 3
(งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ)

กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ

- ฝ่ายอำนวยการ 4
(งานการเงินและพัสดุ สำนักงานผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.)

 

- ฝ่ายอำนวยการ 5 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

- ฝ่ายอำนวยการ 6 (งานรับ-ส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

- ฝ่ายอำนวยการ 7 (งานนายตำรวจราชสำนัก)

 

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น

ติดตามเรา

ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์   สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Background จาก https://bluefx.net/store/virtual-studios/3-animated-backgrounds-free-sample