หน้าหลัก
  ข่าวสาร
    ติดต่อเรา


วันที่ งาน การแต่งกาย แบบการแต่งกาย
10 ส.ค.56

     งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 "รวมใจภักดิ์เฉลิมจักรีนฤบดินทร์"

ข้าราชการบุรุษ :
       เครื่องแบบสโมสร ประดับดวงตรา ชั้นสูงสุด 1 ดวง
       หรือชุดสากลนิยมสีเข้ม(ดำหรือสีน้ำเงิน)

สุภาพสตรี :
        ชุดราตรียาว

งานพิธีประจำเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]