รับสมัครนักเรียนนายสิบประจำปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รับสมัคร 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2565