จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยว