ลก.ตร. อำนวยความสะดวก ผู้บังคับบัญชา

23 พ.ย.65 9.00น.
ผบ.ตร.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย