ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยการคัดเลือกดังกล่าว จะมีการคัดเลือกปีละ 4 ครั้ง เพื่อสนับสนุน สร้างเสริมสมรรถนะข้าราชการตำรวจให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป โดยในครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่

  1. พ.ต.ท.สุนทร จตุเทน สารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  2. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อรพรรณ กัณฑศรี รองสารวัตร กองกำกับการ บริการการประชุมและพิธีการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  3. ร.ต.ท.หญิง รัตติยาภรณ์ ล้วนเซ้ง รองสารวัตร กองกำกับกา รอำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  4. ส.ต.อ.ธนายุทธ พลอยโพธิ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ สารบรรณ 1 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  5. ส.ต.อ.หญิง สิตา ใช้เฮ้ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ สารบรรณ 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  6. ส.ต.อ.หญิง คชาพร แย้มประยูร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ อำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *