ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยการคัดเลือกดังกล่าว จะมีการคัดเลือกปีละ 4 ครั้ง เพื่อสนับสนุน สร้างเสริมสมรรถนะข้าราชการตำรวจให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป โดยในครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่

  1. พ.ต.ท.หญิง ธัญพร ติ๊ปรัตน์ สารวัตร กองกำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  2. ร.ต.อ.หญิง สุพรรษา ปุ่นเอม รอง สารวัตร กองกำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 1 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  3. ว่าที่ ร.ต.ท.วชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ รอง สารวัตร กองกำกับการ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  4. ด.ต.หญิง นิตยา ทรงขวัญ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  5. ส.ต.อ.หญิง สุพัตรา สุมังสะ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ฝ่ายสารบรรณ 2 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
  6. ส.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ พงษ์เหล่าขำ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *