หน้าหลัก
  ข่าวสาร
    ติดต่อเรา
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 13-19 ก.ค.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่15-21 มิ.ย.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 24 - 31 พ.ค. 56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 18 - 24 พ.ค. 56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 11 - 17 พ.ค. 56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 4 - 10 พ.ค. 56      
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 20 - 26 เม.ย. 56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 6 - 12 เม.ย.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 16-22 มี.ค.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุม ตร. ประจำวันที่ 9-15 มี.ค.56
ภาระกิจการขอใช้ห้องประชุมของ ตร. ประจำวันที่ 2-8 มี.ค.56


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY


491/2 อาคาร 17 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2760
E-mail   :   [email protected]