การประชุมบริหาร สลก.ตร.ประจำเดือน พ.ย.2565

               พล.ต.ต.วัชรินทร์  ประสพดี  ลก.ตร.  เป็นประธานในการประชุมบริหาร สลก.ตร. ประจำเดือน พ.ย.2565 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานของ กองกำกับการต่าง ๆ ในเดือนที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง       ในการดำเนินการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการผ่านไปด้วยดี