หน้าหลัก หน่วยงานในสังกัด ผู้บังคับบัญชา บริการประชาชน ดาวน์โหลด ติดต่อเราพลตำรวจตรี พงษ์สยาม มีขันทอง
เลขานุการตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด
ประวัติหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่
 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ปฏิทินพิธีการ
 ระเบียบและกฎหมาย
 ข้อมูลข่าวสาร สลก.ตร.
 เว็ปไซต์แนะนำ
 บริการประชาชน

 

การตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ เพื่อเลี่ยงพาดพิงถึงตำแหน่งภุมิศาสตร์ สัตว์ บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด
และเกี่ยวข้องกับเชื่อโรค "การตั้งชื่อ เป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ทั้งยังทำให้มีแบบมาตรฐานในการใช้สำหรับการระบาดของไวรัสดคโรน่าในอนาคต
ทั้งนี้ ชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นำมาจากคำว่า "corona" "virus" และ "disease" (โรค)
กับปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่องค์การอนามัยดลกได้รับแจ้งเหตุการณ์ระบาดเมื่อ 31 ธันวาคม

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า โลกควรพิจารณาหาทางรับมือการแพร่ระบาดเป็นวาระ
สำคัญ และยอมรับสถานการณ์ระบาดของโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่รอบนี้ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากกว่าการก่อการร้าย

ส่วนการพัฒนาวัคซีนป้องกันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ซึ่งการพัฒนาวัคซีนแรก อาจต้องใช้เวลาถึง 18 เดือน
เป็นอย่างน้อย ในระหว่างนี้ การตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสอย่างทันท่วงที และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ด้วยวิธีเบื้องต้น เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดของไวรัส อีกด้าน

นายแพทย์จง หนานซาน ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของทางการจีน และหัวหน้าชุดสอบสวน
ไวรัสของจีน บอกสำนักข่าวรอยเตอร์ส ว่า การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสจะถึงจุดสูงสุดในเดือนนี้
หลังเริ่มเห็นสัญญาณ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในบางมณฑล และคาดว่าสถานการณ์การระบาด
ของ โควิด-19 จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลองค์กร สลก.เหล่าทัพ ข้อมูลอื่น

ติดตามเรา

ภารกิจห้องประชุม ผู้บริหารองค์กร สลก.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มืองานพิธีต่าง ๆ CIO สลก.กองทัพไทย แนะนำเว็ปไซต์
กฎหมายและระเบียบ หน่วยงานในสังกัด สลก.กองทัพบก ผังเว็ปไซต์
ปฏิทินพิธีการ   สลก.กองทัพเรือ ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์   สลก.กองทัพอากาศ แผนที่

491/2 อาคาร 3 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 1083     E-mail: [email protected]
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : 0 2205 1505

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ฝ่ายอำนวยการ 5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Background จาก https://bluefx.net/store/virtual-studios/3-animated-backgrounds-free-sample