ทำดี มีรางวัล ประจำเดือน ม.ค.66

6 ก.พ. 66 พล.ต.ต. วัชรินทร์ ประสพดี ลก.ตร. และผกก.ฝอ.สลก.ตร. ร่วมมอบประกาศนียบัตรรางวัลข้าราชการดีเด่น ในโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้แก่ ส.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์ พงษ์เหล่าขำ ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. ณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ