งาน 93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย

27 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ รองผู้บังคับการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทน เลขานุการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในงานวันวิทยุกระจายเสียงไทย เพื่อรำลึกถึง พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย