เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

9 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี เลขานุการตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พันตำรวจโทหญิง นิรันตรี หัสนัย รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลตำรวจ